Pyramida optimálního zdraví

Pyramida optimálního zdraví

Od té doby, co jsme našim studentům a přátelům představili projekt koučinku zdraví a fitness se množí otázky zejména na zdravotní stránku našeho projektu. Je to pochopitelné. S tím jak populace a klasické zdravotnictví selhává ve své preventivní roli, začíná stále víc a víc lidí s tréninkem a změnami životního stylu ne proto aby si splnili nějaké výkonnostní nebo estetické cíle, ale proto, aby si udrželi své zdraví, energii a soběstačnost do co nejvyššího věku. Je to skvělý cíl, a proto jsme se rozhodli podělit se s Vámi o jeden z nejdůležitějších typů, jak jej dosáhnout, pyramidu optimálního zdraví.

Pyramida

Pyramida optimálního zdraví je jednoduché grafické znázornění jednotlivých kvalit a jejich vzájemného vztahu a hierarchie s ohledem k budování pevného zdraví, prevenci onemocnění a jiných zdravotních komplikací spojených s životním stylem. Skládá se z pěti postupně se zmenšujících bloků, které reprezentují jednotlivé kvality a staví jeden na druhém. Aby byla skutečně funkční a plnila svůj účel, musí její tvar skutečně odpovídat trojúhelníku. To znamená, musí mít širokou základnu a postupně se zužující patra, která jsou vždy o něco menší než patro předchozí. Z pořadí a tvaru pyramidy pak můžete vyčíst dvě velmi důležité věci. Za prvé, hierarchii jednotlivých kvalit a za druhé potřebu vybudovat nárazníkové pásmo před přesunem do další kategorie.

Hierarchie kvalit

V Intervention příliš nevěříme metodám, protože víme, jak snadno se mohou vlivem plynutí času a nových poznatků měnit. Čemu ale věříme je náš systém základních principů, mezi které patří i Hierarchie kvalit. Ta říká, že ačkoli jsou všechny z níže uvedených vlastností pro naše zdraví důležití, mají rozdílnou prioritu s ohledem na to jakým způsobem jedna kvalita vychází z druhé a vzájemně se podporují.

Psychické nastavení

První stavební blok představuje naši motivaci, pozitivní myšlení a nadhled, schopnost konzistentní práce, integritu, ale také schopnost efektivně zvládat stres, plánovat a hlavně relaxovat. Psychické nastavení používáme jako základnu naší pyramidy ne proto, že by bylo pro zdraví nejdůležitější (ačkoli vliv stresu na zdraví člověka se nedá podceňovat, tak tady strava stále hraje prim), ale protože se o něj všechny ostatní bloky opírají. Motivace Vám dává sílu začít a vydržet prvních pár kritických týdnů. Schopnost zvolit si rozumné cíle, vypracovat realistický plán a konzistentně se ho držet po dlouhou dobu Vám zase pomůže k úspěchu z dlouhodobého hlediska. Efektivní strategie pro zvládání stresu Vás ochrání před zvýšeným rizikem srdečních obtíží i vyhořením. Jinými slovy, naučte se meditovat, choďte často do přírody, věnujte se nějaké formě umění, začněte trénovat správný dechový stereotyp nebo si najděte dobrého kouče. To vše Vám pomůže dostat se do správného psychického nastavení a správné psychické nastavení je to, co pravděpodobně rozhodne o Vašem úspěchu nebo neúspěchu.

Strava

Pokud bychom měli volit naší současnou medicínou nejpodceňovanější lék a zároveň prostředek nejúčinnější prevence, jednoznačně by vyhrála strava. Je až neuvěřitelné sledovat jak se s probíhajícími výzkumy neustále zvyšuje počet závažných, chronických onemocněních, spojených s našimi stravovacími návyky. Strava je zkrátka nejen palivo pro tělo, ale i jeho stavební složkou, takže pokud chcete dobře fungovat, musíte jíst dobré věci. Pokud nejíte dobré věci, nemůžete očekávat, že budete dobře fungovat. Na druhou stranu, abyste si udrželi zdraví a dobrou postavu, nepotřebujete žádné speciální diety ani „magické“ doplňky stravy. Bohatě postačí, když se budete držet základů.

Jakých základů? No však je znáte. Jezte 3-4 krát denně a vždy se najezte do sytosti, nepřecpávejte se. Ujistěte se, že se Vaše jídlo skládá primárně ze základních surovin, jako jsou maso, vejce, ovoce, zelenina, oříšky a jiné přírodní zdroje rostlinných i živočišných tuků. Omezujte průmyslově zpracované potraviny, alkohol a potraviny, do kterých je uměle přidávaný cukr. Začněte jíst, když jste hladoví, přestaňte když jste sytí. Pijte hodně vody a méně všeho ostatního. Jednou za čas si naordinujte krátký půst, aby i Vaše trávení dostalo možnost si trošku odpočinout a měli byste být v pořádku.

Pohybová kompletence

Navzdory svému názvu nemá pohybová kapacita příliš společného s klasickými formami tréninku, alespoň ne v podobě, v jaké je chápeme dnes. Je souhrnem rozsahu pohybu našich kloubů (mobility), flexibility tkání, stability, rovnováhy a motorické kontroly. Udává tak kvalitu a efektivitu našeho pohybu, což je navzdory obecným proklamacím fitness průmyslu velmi důležitá vlastnost. Je to totiž právě kvalita, nikoli kvantita pohybu co nám dává schopnost užívat si aktivní život bez fyzických limitací do vysokého věku. Co nás chrání před zraněním ve sportu i při tréninku, udržuje naši posturu a brání rozvoji bolestí zad, artrózy a dalších patologií vzniklých nadměrným, nebo naopak nedostatečným pohybem.

Pokud se dokážete hýbat dobře a bez bolesti, dejte si hodně záležet na tom, abyste si tuto schopnost udrželi. Hýbejte se často, hrajte si, prozkoumávejte plný rozsah pohybu v základních pohybových vzorech a nezapomínejte na pravidelnou údržbu svých kloubů. Jakmile totiž jednou své pohybové schopnosti ztratíte, budete je muset velmi pracně získávat zpět. Pokud je to zrovna Váš případ, tak Vás musím zklamat. Běhání, ani činky Vás nezachrání. Budete se muset vrátit na začátek a začít pracovat na své mobilitě, primitivních vzorech a dalších korekcích, nebo riskovat zranění a další omezení své už tak limitované svobody pohybu. Original Strength, Flexible Steel, tradiční jóga, Ground Force Method a hlavně Functional Movement System jsou v takovém případě Vaši nejlepší přátelé, kteří mohou Váš návrat k přirozenému pohybu výrazně urychlit.

Fyzická kapacita

Konečně jsme se dostali k síle, rychlosti, kondici, výdrži, výkonu a mnoha dalším vlastnostem, které s takovou oblibou staví klasický fitness průmysl na piedestal coby ukázky dokonalého zdraví. A já neříkám že, alespoň některé z nich, nejsou pro zdravý důležité. Pouze, že práce na nich bez dostatečné psychické přípravy, stravy a pohybové kapacity je recept na zranění a selhání, spíše než na zdraví.

Pokud pracujete na této úrovni, soustřeďte se na sílu jako základní vlastnost, ze které pak budete rozvíjet všechny ostatní. Navzdory všeobecnému přesvědčení je totiž silový trénink, nikoli kardio fontána mládí. Správně nastavený silový trénink totiž zvyšuje pevnost a odolnost Vašich kostí, vede k optimalizaci produkci několika důležitých hormonů a funkční hypertrofii, která je klíčová pro urychlení metabolismu a jako prevence před sarcopenií a dynapenií nemocemi, které nás ve stáří okrádají o přirozenou sílu a samostatnost. V porovnání se stabilním kardiem má silový trénink také velmi pozitivní vliv na variabilitu srdeční frekvence, která je pro naše zdraví a dlouhověkost o poznání důležitější než klidová tepové frekvence, kterou se tak rádi chlubí někteří vytrvalostní běžci.

Specifické dovednosti

Na samotném vrcholu pyramidy stojí specifické dovednosti. Skupina, která je paradoxně tak obsáhlá, jak jen může být. Řadíme sem vše, od nových znalostí (jazyky, kurz matematiky), přes tanec a bojová umění, až po sporty a neobvyklé pohybové vzory. Důvod, proč jsou tyto dovednosti součástí naší strategie pro udržení a rozvoj zdravý je jednoduchý. Náš mozek a centrální nervová soustava všeobecně miluje učení se novým věcem a my bychom jí měli nové podněty a stimuly dopřávat pravidelně a v dostatečné dávce. Jak totiž ukazují nejnovější výzkumy, je to právě kognitivní a motorické učení, co dokáže náš mozek chránit před rozvojem stařecké demence, Alzheimerovi choroby a dalších kognitivních onemocněních.

Nevíte jak na to? Pokud zrovna studujete, soustřeďte se na studium, je to pravděpodobně nejlepší věc, kterou pro sebe do budoucna můžete udělat. Jinak se zaměřte na zvládnutí svých profesních dovedností. Zkoušejte různé sporty. Vyberte si nějakou komplexní pozici z jógy a naučte se ji. Věnujte se bojovým uměním, zvířecím pohybovým vzorům a pohybovým hrám. Naučte se nový jazyk atd. Kouzlo této úrovně spočívá v tom, že zatímco ostatní vyžadují značnou míru stability a konzistence, tady můžete (musíte) být kreativní. Dopřejte svému mozku dostatečnou variabilitu kvalitních podnětů a on se Vám za to odmění.

Nárazníkové pásmo

Kromě hierarchie jednotlivých kvalit nám pyramida říká ještě jednu důležitou věc. Aby pyramida plnila svou funkci musí být nižší bloky širší, než ty vyšší a vytvářet tak určité nárazníkové pásmo, do kterého můžete vkročit, když Váš život začne být komplikovaný. Jednoduše řečeno, pokud Vaše psychické nastavení a schopnost zvládat stres budou jen jen tak dobré, aby zvládaly požadavky Vašich stravovacích návyků, tréninku, práce apod. bez případné rezervy, nebude stačit když se vyskytnou nečekané komplikace v podobě náhlé změny pracovní situace, situace v rodině, nečekaných výdajů a podobně.

Stejně pak fungují i ostatní úrovně Vaší pyramidy. Proto se vždy snažte pro každou vybudovat kousek extra, abyste se v případě problémů nemuseli vzdát kvalit, které na ní stojí, nebo riskovat zranění, vyhoření nebo jiné zdravotní komplikace.

Jak používat Pyramidu

Nesnažte se chápat Pyramidu optimálního zdraví jako nějakou striktní směrnici. Jednotlivé kvality nemusíte měřit a  zadávat do tabulky. Mnohem lepší bude, když se ji naučíte používat jako intuitivní pomůcku pro uspořádání svých priorit. Není to přesná výkonnostní tabulka, ale mapa, která Vám umožní zhodnotit svůj současný stav, objevit nejslabší článek a určit směr, kterým se musíte vydat.

Použití Pyramidy také neznamená, že byste se museli striktně soustředit pouze na jeden její prvek, než ho vybudujete na „nějakou úroveň“ a teprve poté byste se mohli posunout na další. Naopak, klidně můžete pracovat hned na několika, nebo i všech současně. Pouze se musíte ujistit, že Váš rozvoj probíhá ve všech oblastech vyváženě. Pokud dopřejte svému tělu a mysli rovnováhu, kterou potřebuje, odmění se Vám.

Slovo závěrem

Principy, které jsou popsané v tomto článku používáme už dlouhou dobu, ale jejich grafické znázornění nepochází od nás. První výkonnostní pyramidu světu představil Gray Cook a jeho spoluautoři v rámci Functional Movement Systems a o její vylepšení se následně postarali kolegové z Life Changer Academy. Oběma patří velké díky, protože s jejich pomocí jsme byli schopni posunout naši práci zase o kus dál.